Home          New          Linguistics          Typography          Contact          Swedish

 

 

Fonts

 

Characters and encoding

 

Keyboards

 

IPA-fonter

 

Länkar till gratisfonter av god kvalitet med i det närmaste fullständig uppsättning av IPA-tecken.Kodning enligt Unicode

Cardo
Bembo-liknande font i betaversion, i första hand avsedd för klassisk grekiska och latin.

Charis SIL
Fonetisk font som är baserad på typsnittet Bitstream Charter.

Dialekt Uni
Baserad på typsnittet Computer Modern. Innehåller även de svenska, norska och danska landsmålsalfabetena samt kyrilliska alfabetet. Normal, kursiv och fet variant, IPA-tecken dock endast i normal variant.

Doulos SIL
Times-liknande font som stöder Unicode 5.0.

Gentium
Ett helt nytecknat typsnitt med kalligrafiska drag, speciellt utformat för språk med många specialbokstäver. Innehåller även grekiska och kyrilliska bokstäver. Normal och kursiv variant.

Junicode
Unicode-version av typsnittet Junius, främst avsedd för medeltida texter.

Thryomanes
Bembo-liknande font som förutom IPA-tecknen innehåller latinska, grekiska och kyrilliska tecken. Normal, kursiv, fet och fet kursiv variant.

 

Annan kodning

SIL IPA 93
Fontpaket med egen 8-bitskodning, ofta använd i akademiska sammanhang. Dessa fonter innehåller enbart IPA-tecken, inte normal teckenuppsättning.

 

Skrivhjälpmedel

Tangentbordsfil för IPA
Tangentbordsfil som gör det möjligt att skriva IPA-tecken kodade enligt Unicode på ett normalt svenskt tangentbord. Filen körs under programmet Tavultesoft Keyman, vilket kan laddas ned direkt från Tavultesoft.

Ipaklick
Hartmut Traunmüller har gjort ett mycket lättanvänt hjälpmedel för inmatning av kortare IPA-texter med Unicode-kodning.

IPAScript
Kommersiellt program från ScriptMaster Software som gör att man får fram IPA-tecken genom att skriva SAMPA-koder.

 

Ytterligare information

IPA i Unicode
John Wells ger allmän information om IPA-tecken i Unicode. Många länkar.© 2003–2013 Lars Törnqvist. Updated 2013-04-16.