Startsida          Språkliga sidor          Typografiska sidor          Kontakt

 

Fonter

 

Tecken och koder

 

Tangentbord

 

 

Fontlänkar

 

Länkar till olika slags fontresurser på Internet.Länksamlingar

Webbplatser där det finns fler länkar till fontarkiv och liknande.

 

On Snot and Fonts
En stor samling klassificerade länkar till fonter på nätet, i synnerhet specialfonter med matematiska tecken, fonetiska tecken, alfabet för exotiska språk, morse, frakturstil och annat som inte finns i standardsortimentet.

 

Fonter med bilder och symboler

Fonts & Things
Fontarkiv med bland annat dingbattar, sorterade efter kategori.

Emerald City Fontwerks
Steven Lundeen i Seattle har gjort många originella fonter, bland annat en mängd bildfonter som bygger på gamla bokillustrationer. Vissa är billiga, andra är gratis.

Listemagerens fontarkiv
Originalfonter från Klaus Johansen i Danmark, huvudsakligen med bilder och ornament.

Skak DTP
Länkar till nedladdningsbara schackfonter och program för framställning av schackdiagram.

 

Fonetiska fonter

Dialekt Uni
En font som innehåller både IPA och de nordiska landsmålsalfabetena.

IPA-fonter
Länkar till gratisfonter av hög kvalitet

 

Fonter för antika och medeltida texter

Edlund Fonts
Mac-fonter för fornengelska, designade av Carl Edlund Anderson.

Old English at the University of Virginia
En fontserie avsedd för fornengelska texter. Unicode-fonten Junicode innehåller dessutom hela IPA-alfabetet.

 

Frakturfonter

Frakturstil
Länkar till frakturfonter och information om frakturstil.

 

Tavultesoft Keyman

Keyman
Det australiska företaget Tavultesoft har utvecklat ett mycket kraftfullt program för specialanpassning av tangentbord.

Svenska tangentbordsfiler
Tangentbordsfiler för Keyman som bygger på svensk tangentbordslayout.

 

Övriga programvaror

Länkar till fontrelaterade programvaror, exempelvis program för åtkomst till specialtecken och modifiering av tangentbord.

MultiKey
MultiKey 3.00 är ett gratisprogram för tangentbordsmodifiering, speciellt utvecklat för skrivning av klassiska språk med Unicode-fonter.

SILKey
En motsvarighet till Keyman avsedd för Macintosh.

Ukelele
Ett program för tangentbordsmodifiering, avsett för Mac OS X.

 © 2000–2014 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2014-01-01.