Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Dialektlänkar

 

Länkar till webbplatser med information om nordiska dialekter.Dialekter på Internet

Dialektordböcker
Ordböcker som redovisar ord och uttryck i geografiskt begränsade språkvarianter, det vill säga dialekter och regionalt standardspråk. 

Institutet för språk och folkminnen
Sveriges centrala arkivmyndighet för dialekter, ortnamn, personnamn, folkminnen, folkmusik m m.

 

Dialektalfabet

Dialektfonter
Lars Törnqvists fonter för dialekttexter, producerade i samarbete med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Jysk ordbog
För att kunna läsa webbversionen av Jysk ordbog behöver man installera ett fontpaket som kan laddas ned gratis.

Litteratur om dialektalfabet
Förteckning över litteratur som är av intresse när man arbetar med dialektalfabet.

 © 2002–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-06-11.