Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Litteratur om dialektalfabet

 

Förteckning över litteratur och andra källor som är av intresse när man arbetar med dialektalfabet.Tryckta publikationer

Elert, Claes-Christian (1995): Allmän och svensk fonetik. - Sjunde omarbetade upplagan. - Stockholm: Norstedts Förlag. - ISBN 91-1-953121-4.
Detaljerad beskrivning av svenskans uttal, med fokus på rikssvenskan.

Eriksson, Manne (1961): Svensk ljudskrift 1878-1960 : En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och användning huvudsakligen i tidskriften Svenska Landsmål. - Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. - Svenska landsmål och svenskt folkliv; B 62
Detaljerad beskrivning av landsmålsalfabetets tillkomst och utveckling samt ljudvärdena för de olika tecknen. Oumbärlig bok!

Foldvik, Arne Kjell (1978): Vokalene i Norvegialydskrifta som fonetisk notasjonssystem. - Trondheim.
Undersökning av olika informanters uppfattning om de akustiska värdena hos vokalerna i Norvegia.

IPA (1999) = Handbook of the International Phonetic Association : A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. - Cambridge: Cambridge University Press. - ISBN 0-521-63751-1.
Beskrivning av det internationella fonetiska alfabetet och dess tillämpning i olika språk.

Jespersen, Otto (1890): "Danias lydskrift". Dania I, s. 33-79.
Beskrivning av ursprungsversionen av Jespersens landsmålsalfabet Dania.

Kolsrud, Sigurd (1950): Norsk ljodskrift. - Oslo: Jacob Dybwad.
Kortfattad översikt över Norvegia.

Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian (1996): The Sounds of the World's Languages. - Oxford: Blackwell.
Artikulatorisk och akustisk beskrivning av alla förekommande språkljud.

Lindblad, Per (1980): Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv. - Lund: CWK Gleerup.
Noggrann artikulatorisk och akustisk beskrivning av svenskans sibilanter och närbesläktade ljud.

Lundell, J. A. (1879): "Det svenska landsmålsalfabetet". Svenska Landsmål I.
Presentation av Lundells ursprungliga version av landsmålsalfabet.

Lundell, J. A. (1928): "The Swedish dialect alphabet". Studia Neophilologica I.
Beskrivning av den vidareutvecklade version av landsmålsalfabet som blev Lundells slutversion.

Storm, Joh. (1884): "Norsk Lydskrift med Omrids af Fonetiken". Norvegia I, s. 19-132.
Beskrivning av Storms landsmålsalfabet Norvegia. Denna del omfattar allmän översikt över fonetiken samt konsonanter till och med prepalataler.

Storm, Joh. (1908): "Norsk Lydskrift med omrids af fonetiken : Andet Afsnit 1908". Norvegia I, s. 133-179.
Beskrivning av Storms landsmålsalfabet Norvegia. Denna del omfattar konsonanter från och med mediopalataler samt vokaler.

Unicode (2007) = The Unicode Standard 5.0. - Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
Internationell standard för teckenkoder.

 

Fonogram

Wells, John & House, Jill (1995): The Sounds of the International Phonetic Alphabet. - London: University College London.
Inspelning av uttalet hos tecknen i det internationella fonetiska alfabetet IPA.© 2002–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-05-06.