Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

 

 

Lars Törnqvist

Engelsk-svensk namnordbok

 

De flesta egennamn skrivs på samma sätt i engelskan och svenskan. Det finns dock många namn som är olika i de båda språken, exempelvis namn på länder, floder, kungar, helgon och seriefigurer. Denna ordbok innehåller cirka 3 600 skiljaktiga namn på

• länder, landskap, öar, hav, sjöar, floder, berg och större städer

• historiska personer, t.ex. kungar, helgon, filosofer, författare och politiker

• gudar, hjältar och odjur i antik mytologi

• patriarker, profeter, apostlar och andra personer i Bibeln

• internationella organisationer, t.ex. olika FN- och EU-organ

• sagofigurer, seriefigurer och personer ur skönlitteraturen

• böcker, skådespel, filmer och andra konstnärliga verk

Ordboken vänder sig i första hand till översättare från engelska till svenska (eller till dem som refererar engelska texter på svenska). Den kan också vara till nytta för alla svenskar som läser engelsk litteratur.

  

Boken omfattar 88 sidor.
Pris 92 kronor inklusive moms och porto.

 


© 2005–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2010-02-20.