Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Kreativ användning av förkortningar

 

Varför skriva ut ord när det finns förkortningar?Huset var byggt p.g.a. armerad betong.

Jag vill ha en bakelse m.m. grädde.

Lennart sprang d:o vände sedan tillbaka.

För några år sedan hade huset byggts t.o.m. det nya rummet blev det ganska rymligt.

Birgitta hade varit otrogen m.fl. män.

Då sade Johan i fr.o.m. detta var diskussionen avslutad.

De nya byxorna är inte bara längre, de är o.s.v.

Det finns två gångar genom parken, men ta den andra, f.f.g. är inte sandad.

Middag serverades f.n. honoratiores.

Det officiella invigningståget var inte först över bron, eftersom ett extratåg gick f.d. tåg.

Zorn-tavlorna ropas inte ut separat, utan de är insprängda bl.a. auktionsgods.

På den gamla sjöbottnen är det varken gyttjeartat e.d., men på myren är det S:t.

Sedan jag skaffade diskställ låter jag tallrikarna stå kvar i st.f. att ha dem lätt tillgängliga.

Vi kommer strax att inviga huset, men arkitekten som ritade d.v.s. några ord först.

Man kan inte säga att pannkakan v.g. innan den vändes, men den v.g.v.

 © 2000–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2010-02-08.