Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Litteratur om lexikografi och lexikologi

 Läroböcker, handböcker och referensverk

Svensk lexikologi: Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser
Sven-Göran Malmgren. – Lund: Studentlitteratur, 1994. – ISBN 91-44-46291-3
Lärobok om det svenska ordförrådet och de ordböcker som dokumenterar detta.

Nordisk leksikografisk ordbok
Oslo: Universitetsforlaget, 1997. – ISBN 82-00-22901-7
Nordiska föreningen för lexikografi har utarbetat denna samnordiska ordbok som förklarar lexikografins terminologi och begreppsstruktur. Texten är på norska (bokmål), men termerna anges även på danska, finska, isländska, nynorska, svenska, engelska, franska och tyska.

Computer Corpus Lexicography
Vincent B. Y. Ooi. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. – ISBN 0-7486-0815-X
En ganska utförlig lärobok i korpusbaserad lexikografi.

Handbok i lexikografi: Ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik
Bo Svensén. – Andra upplagan.Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2004. – ISBN 91-7227-269-4
Fullständigt omarbetad och utökad utgåva av den klassiska handboken för lexikografer.


Tidskrifter

International Journal of Lexicography
Denna internationella facktidskrift ges ut av Oxford University Press och utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer innehåller ett par vetenskapligt inriktade artiklar och en rad ordboksrecensioner. Tidskriften ingår i medlemsavgiften till Euralex.

LexicoNordica
Denna årsskrift ges ut av Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) i samarbete med Språkrådet. Varje årgång innehåller några artiklar på ett visst tema samt recensioner av nyutkomna nordiska ordböcker. Medlemmar i NFL får LexicoNordica utan extra kostnad. Äldre årgångar kan beställas från Språkrådet.

 © 2000–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-05-08.