Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Tryckta namnordböcker

 

Ordböcker över personnamn och ortnamn.

 

Se även Namnordböcker på Internet.Svenska

Aktuella utländska geografiska namn 2001
Karl-Axel Benckert. – Stockholm: Liber Kartor, 2000. – ISBN 91-47-05563-4.
Förteckning över 8 000 namn på utländska orter. Många namn finns i olika språkvarianter, exempelvis inhemskt namn, engelskt namn, nytt svenskt namnförslag och traditionellt svenskt namn.

Engelsk-svensk namnordbok
Lars Törnqvist. – Lund: Studentlitteratur, 1996. – ISBN 91-44-47481-4.
Översättningsordlista för 3 600 egennamn av alla slag, med korta förklaringar.

Förnamn i Sverige – Kortfattat namnlexikon
Eva Brylla. – Stockholm: Liber, 2004. – ISBN 91-47-05117-5.
Beskrivning av det nutida förnamnsbeståndet i Sverige, med etymologi och historiska uppgifter.

Förnamnsboken
Utarbetad av Sture Allén & Staffan Wåhlin. – Stockholm: AWE/Gebers, 1979. – ISBN 91-20-06739-9.
Statistisk redovisning av de över 10 000 namn som bars av minst 10 svenskar på 1970-talet.

Ryska namn – samnordiska stavningsregler – namnlista
Stockholm, 1970. – (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård, 38).
Lista över vanliga ryska person- och ortnamn med rysk ortografi och olika varianter av translitterering.

Släktnamn i Norden – med uttalsuppgifter
Utgiven av Svenska språknämnden. – Stockholm: Esselte Studium, 1977. – (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 60). – ISBN 91-24-27122-5.
Uttalsuppgifter för 3 300 danska, norska, svenska och finlandssvenska namn.

Statsnavne og nationalitetsord
Oslo: Nordisk språksekretariat; Novus forlag, 1994. – (Nordisk språksekretariats skrifter 17). – ISBN 82-7433-024-2.
Namn på alla världens självständiga stater på danska, norska, svenska, finska och isländska, med avledningar av namnen.

Svenska namnboken
Anders Malmsten. – Stockholm: Prisma, 2000. – ISBN 91-518-3606-8.
Översikt över 1990-talets förnamn, med historiska uppgifter.

Svenska ortnamn – uttal och stavning
Utarbetad av Claes Garlén och Ann-Christin Mattisson under medverkan av Leif O Nilsson. Utgiven av Lantmäteriverket och Svenska språknämnden. – Stockholm: Norstedts, 1991. – ISBN 91-1-915051-2.
Förteckning över de viktigaste ortnamnen i Sverige, med uttalsangivelser.

Svenska ortnamn i Finland
Redigerad av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. – Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken, 1984. – Fjärde upplagan; Andra oförändrade tryckningen. – (Skrifter 2). – ISBN 951-9475-37-0.
Förteckning över svenska ortnamn i Finland, med finsk-svenskt register.

Svenskt ortnamnslexikon
Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Redaktör: Mats Wahlberg. – Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet, 2003. – ISBN 91-7229-020-X.
Förklaringar till 6.000 svenska ortnamn.

Vad betyder – Etymologisk ordbok över främmande ortnamn
Bengt Göran Gauffin. – Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalt, 1966.
Förklaringar av ursprunget till utländska ortnamn – länder, städer, berg, öar, floder, hav m m.

 

Danska

Danske efternavne
Georg Søndergaard. – København: Lademann, 1991. – ISBN 87-15-08710-7.
Översikt över danskt efternamnsskick och korta förklaringar till de 10 000 vanligaste danska efternamnen.

Danske fornavne
Georg Søndergaard. – København: Lademann, 1991. – ISBN 87-15-08713-1.
Översikt över danskt förnamnsskick och förklaringar till de 896 vanligaste danska förnamnen.

Danske øgenavne
Kristian Kristiansen. – København: Lademann, 1991. – ISBN 87-15-08709-3.
Översikt över olika typer av öknamn och förklaringar till drygt 1000 danska öknamn.

 

Engelska

The Oxford Names Companion
Patrick Hanks & Flavia Hodges & A. D. Mills & Adrian Room. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – ISBN 0-19-860561-7.
Samlingsvolym som innehåller tre stora etymologiska namnordböcker: A Dictionary of Surnames (70.000 namn), A Dictionary of First Names (7.000 namn) och A Dictionary of British Place-Names (15.000 namn).

 

Isländska

Nöfn Íslendinga
Guðrún Kvaran & Sigurður Jónsson frá Arnarvatni. – Reykjavík: Heimskringla; Háskólaforlag Máls og menningar, 1991. – ISBN 9979-3-0296-8.
Översikt över isländskt namnskick och förklaringar till de namn som har burits av islänningar mellan 1703 och 1990.

 

Norska

Geografilista
Utgjeven av Norsk språkråd. – Oslo: Novus Forlag, 1991. – ISBN 82-7099-187-2.
Fastställd norsk stavning av utländska ortnamn.

Geografiske navn i flere språk
Vigleik Leira. – Oslo: Novus Forlag, 2006. – ISBN 82-7099-447-2
Förteckning över geografiska namn från hela världen med namnformer på olika europeiska språk.

Norsk personnamnleksikon
Redigert av Ola Stemshaug. Redaksjonssekretær Kristoffer Kruken. – Oslo: Det Norske Samlaget, 1982.
Förklaringar till norska förnamn. Fyllig inledning om norskt namnbruk genom tiderna.

Norsk stadnamnleksikon
Redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. Redaksjonssekretær Kolbjørn Aune. – 3. utgåva. – Oslo: Det Norske Samlaget, 1990. – ISBN 82-521-3477-7.
Förklaringar och uttalsangivelser till norska ortnamn.© 2000–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-05-06.