Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Ordlek

 

Ordlänkar som inte är helt nyttoinriktade.Akronymer
Några alternativa uttydningar av akronymer.

Avigsidan
På den här webbplatsen presenteras mer eller mindre underhållande språkfel. Nya avigheter tillkommer varje vecka.

Bøfsiden
Dansk samling av översättningsfel, främst från textade tv-program.

Folketymologier
Ord som har omformats på grund av felaktig härledning.

The Gallery of "Misused" Quotation Marks
En webbplats ägnad åt komiska exempel på felaktig användning av citattecken.

Kreativ användning av förkortningar
Varför skriva ut ord när det finns förkortningar?

Tautologier
Uttryck som är alltför övertydliga i onödan.

The Pangram Page
Meningar som innehåller alla bokstäverna i alfabetet.

En övrig ordlista
En samling överblivna definitioner.

 © 2002–2012 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2012-03-10.