Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Talsyntes

 

Länkar till webbplatser med information om forskning och utveckling kring syntetiskt tal.Forskning och utveckling

KTH, Institutionen för tal, musik och hörsel
Forskning kring bland annat taligenkänning och talsyntes.

Linköpings universitet
Vid NLPLAB (Natural Language Processing Laboratory) pågår forskning kring bland annat dialogsystem.

The MBROLA Project
Projekt med syfte att fritt tillhandahålla talsyntes för icke-kommersiella ändamål.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
Utveckling av talsyntes för produktion av talböcker.


Kommersiella produkter

Acapela Group
En ledande tillverkare av talsyntesprogram.

LingSpeak
Ett norskt skärmläsningsprogram.

Loquendo
Ett talteknologiföretag som bland annat gör talsyntesprogram.

ReadSpeaker
Ett svenskt program som gör webbsidor talande.

Nuance
Ett företag som tillverkar taligenkänningsprogram.

Text To Speech Live Player
Ett program som överför text till mp3-filer.


Exempelsamlingar

Examples of Synthesized Speech
En samling länkar till exempel på olika typer av talsyntes på olika språk, sammanställd vid universitetet i Stuttgart.

Multimodal Speech Synthesis Videos
Exempel på syntetiska talande ansikten från KTH. © 2004-2007 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-05-06.