Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Textarkiv

 

Länkar till samlingar av litterära texter.Carl Michael Bellman
Texter och noter till alla Bellmans sånger med ordförklaringar och kommentarer samt ljud i midi-format, alltihop sammanställt av Thord Lindé.

Historiska källor
Digitaliserade svenska översättningar av historiska texter från antiken och medeltiden hos Tacitus.nu.

The Online Medieval & Classical Library
Digitaliserade engelska översättningar av antika och medeltida texter.

Project Gutenberg
Ett amerikanskt digitalt arkiv över copyrightfria litterära klassiker.

Project Gutenberg of Australia
Arkiv med e-böcker som är copyrightfria i Australien.

Projekt Gutenberg – DE
Detta arkiv innehåller äldre litteratur på tyska.

Projekt Runeberg
Vid Linköpings universitet håller man på att bygga upp ett stort arkiv av äldre nordisk litteratur i maskinläsbart format.

Språkbanken
Språkbanken vid Göteborgs universitet innehåller elektroniskt sökbara versioner av svenska klassiker, exempelvis Bellman, Almqvist och Strindberg.

The Theoi Classical E-texts Library
Digitaliserade engelska översättningar av grekiska och latinska texter från antiken.

Wikisource
Ett systerprojekt till Wikipedia som innehåller en samling litterära verk av olika slag.© 2000–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2010-02-08.