Startsida          Nytt          Ordböcker          Språk          Typografi          Kontakt          English

 

Ordböcker och lexikon på Internet

 

 

Uttalsordböcker

 

Tryckta ordböcker med noggranna uttalsangivelser.

 

Se även Uttalsordböcker på Internet.Svenska

Norstedts svenska uttalslexikon
Per Hedelin. Inledning av Claes-Christian Elert. – Stockholm: Norstedts, 1997. – ISBN 91-1-971122-0.
Uttalsuppgifter för 145 000 ord, inklusive ort- och personnamn.

Svenska ortnamn – uttal och stavning
Utarbetad av Claes Garlén och Ann-Christin Mattisson under medverkan av Leif O Nilsson. Utgiven av Lantmäteriverket och Svenska språknämnden. – Stockholm: Norstedts, 1991. – ISBN 91-1-915051-2.
Förteckning över de viktigaste ortnamnen i Sverige, med uttalsangivelser.

Svenska språknämndens uttalsordbok
Utarbetad vid Svenska språknämndens sekretariat av Claes Garlén. – Stockholm: Norstedts Ordbok, 2003. – ISBN 91-7227-309-7.
Uttalsuppgifter för 67 000 ord. Inga egennamn ingår.

 

Engelska

English Pronouncing Dictionary
Daniel Jones. 15th edition, edited by Peter Roach & James Hartman; pronunciation Associate Jane Setter. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – ISBN 0-521-45903-6.
Den klassiska engelska uttalsordboken med brittiskt och amerikanskt uttal för 80 000 ord, däribland många ort- och personnamn.

Longman Pronunciation Dictionary
J C Wells. – Harlow, Essex: Longman House, 1990. – ISBN 0-582-96411-3.
Stor engelsk uttalsordbok med både brittiskt och amerikanskt uttal. Innehåller många egennamn, även på främmande språk.

Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English
Clive Upton & William A. Kretzschmar, Jr & Rafal Konopka. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – ISBN 0-19-860772-5.
Brittiskt och amerikanskt uttal för cirka 100 000 ord, inklusive egennamn.

 

Danska

Udtaleordbog
Af Peter Molbæk Hansen. – København: Gyldendal, 1990. – ISBN 87-00-77942-3
Uttalsordbok för danska ord, även i böjd form. Innehåller tyvärr ganska få egennamn.

  

Norska

Norsk uttaleordbok
Bjarne Berulfsen. Utgitt av Bymålslaget. – Oslo: Aschehoug & Co, 1969.
Uttalsordbok för bokmål.

 

Tyska

Duden: Aussprachewörterbuch: Wörterbuch der deutschen Standardaussprache
4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Bearbeitet von Max Mangold in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion. – Mannheim: Dudenverlag, 2000. – Duden; Band 6. – ISBN 3-411-04064-5.
Uttal för 130 000 ord, inklusive många tyska och utländska egennamn.

 © 2002–2010 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2010-02-20.