Startsida          Nytt          Ordböcker          Språkliga sidor          Kontakt

Sök i thesaurusen

 

Startsida

 

 

Svensk thesaurus

 Denna svenska thesaurus är en ordbok för kreativ språkanvändning. Den kan användas som synonymordbok, men den har också andra funktioner som hjälper den som söker efter språkliga uttryck.

En thesaurus är en systematiskt uppställd ordbok där man kan leta sig fram till ord utifrån deras betydelser. Till skillnad från en vanlig synonymordbok ger den åtkomst till ord inom ett vidare betydelsefält och även till ord med motsatt betydelse. Störst nytta av en thesaurus har man när man formulerar sig i skrift, men man kan använda thesaurusen även i andra sammanhang, t.ex. för att lösa korsord.

Thesaurusen är indelad i drygt 1000 begreppsklasser, vilka i sin tur är indelade i ordklassgrupper och paragrafer. Där finner man ord med närbesläktad betydelse i närheten av varandra. Ju större betydelselikheten är, desto kortare är avståndet mellan orden. Alla ord är klickbara (i denna testversion bara de blåmarkerade). När man klickar på ett ord kommer man till en ordartikel med mer information om ordet. I ordartikeln finns klickbara länkar till alla de begreppsklasser som ordet ingår i. Dessutom finns det externa länkar till definitionsordböcker, översättningsordböcker m.m. samt till webbsökning.

Denna webbtjänst bygger på den enda stora thesaurus som hittills har publicerats på svenska: Sven Casper Bring, Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930). Den begreppsmässiga indelningen följer förlagan, men urvalet av ord kommer successivt att moderniseras. Kring den systematiska ordboken byggs ett hyperlexikon med länkar till andra ordboksfunktioner.

Läs mer om Thesaurus Lex-projektet.

 

Detta är en testsida för en kommande webbtjänst. Funktionerna för sökning och länkning är ännu inte i full drift.

 © 2008 Sven Lange och Lars Törnqvist. Uppdaterad 2008-10-06.